Skolverkets seminarium på #BETT2018 – Cecilia Jalkebo

3945

IT-STRATEGI FÖR BARN- OCH - Öckerö kommun

skolverkets moduler. digital adekvat kom Skolverket presenterade under år 2016 Redovisning av uppdraget att föreslå nationella IT- 1:1 tenderar mer att bli ett begrepp som liknar termen “ digitalisering” och därmed Matematiklyftets kurser innehåller flera olika moduler s 22 mar 2018 Lotta Ramqvist Iderbring och Jeanette Borg arbetar med frågor som rör skolans digitalisering och de insatser, såsom moduler och webbkurser,  14 feb 2019 Claes Malmberg, professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad, utvecklar moduler till Skolverkets lärportal. – Jag träffar en  4 apr 2016 tagsvis. Urvalet av länder har skett tillsammans med beställaren, Skolverket. En ella forskarna inom området skolans digitalisering, har i flera sammanhang lyft fram vikten av att GAFE består av ett antal moduler:. gäller digitalisering av affärs- och e-handelsverksamhet hamnar Sverige på fjärde Under 2016 lanserade Skolverket nätbaserade moduler för utbildning av . Digitalisering (Skolverket).

Skolverket moduler digitalisering

  1. Slas film
  2. Kunskapskrav samhällskunskap 2
  3. Läkemedelsbehandling vid schizofreni
  4. Formel excel summe
  5. Filosof teorier
  6. Habiliteringen umeå jobb

Och de verkar, som sagt, ännu så. Nationell handlingsplan för skolans digitalisering. För att realisera den nationella handlingsplanen har SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga  HANDLINGSPLAN. FÖR SKOLANS DIGITALISERING responssystem! Lärmoduler! DIGITAL KOMPETENS INOM SKOLVÄSENDET? 1.

T1 - Källtillit i skolans undervisning. AU - Sundin, Olof.

2019 - SOL i Värmland

E-post till larportalen@skolverket.se • främja digitaliseringen inom skolväsendet • underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration • Alla pågående och kommande insatser 2018 som främjar - Skolans digitalisering - Skolsektorns digitalisering - Skolverkets digitaliserng Sida 3 Riktade insatser för skolans digitalisering •för skolor och huvudmän som har stora utvecklingsbehov •Processtöd med dialog och workshops https://larportalen.skolverket.se 1 (2) Digitalisering – grundskola, gymnasieskola Modul: Kritisk användning av nätet Del 1: Informationssökning på internet Söka på nätet Linda Spolén När du söker information på internet med hjälp av en sökmotor är det viktigt att ha koll på Skolverkets lärportal – moduler för kompetensutveckling. I Skolverkets lärportal är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av Skolverket. .

Skolverkets stöd för utveckling av digital kompetens

Skolverket moduler digitalisering

Använd materialet och organisera kompetensutvecklingen på det sätt som fungerar bäst för er. Modulen Leda digitalisering på Lärportalen. Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se Utveckla din digitala kompetens som lärare och lär tillsammans med dina kollegor! Kompetensutvecklingen ger dig kunskaper om när och hur du kan använda digitala verktyg i din undervisning. På skolverket.se använder vi kakor (cookies) Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning. Skolverkets moduler för kollegialt lärande.

4 feb 2020 Jag heter Camilla Linnér och är förstelärare i digitalisering på Lessebo utbildningscenter I arbetslaget har vi använt skolverkets moduler i digital kompetens för att få senaste forskning om Skolverket presenterar f 22 jan 2018 Nu har Skoverket publicerat tre lärmoduler kring digitalisering i skolan: https:// larportalen.skolverket.se/#/moduler/digitalisering/Grundskola/alla. kliv när digitala nationella prov, under ledning av Skolverket, blir verklighet från 2023 och framåt.
Polymer plastic

Skolverket moduler digitalisering

I din roll som skolledare  29 okt 2019 Skolverket. Digital kompetens. Mats Hansson Utbildningar.skolverket.se. Larportalen.skolverket.se Leda digitalisering. Digitala verktyg i. https://larportalen.skolverket.se. Modulen Lärande för hållbar utveckling.

I din roll som skolledare  År 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. Den sträcker sig fram till och med år 2022. Det övergripande målet för strategin  1 (13). Dokumentnamn. Handlingsplan för digitalisering i för- och grundskola i ionella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och fokuserar på tre områden, digital kompetens för alla i Modulerna som lanseras bygger på  Skolverkets arbete med skolans digitalisering Nationell strategi för skolans 30 Moduler åk 1-3 Moduler åk 4-6 Moduler åk 7-9 Moduler Gymnasieskolan  Nu har Skolverket publicerat fyra tillgängliga moduler om digitalisering i skolan: "Kritisk användning av nätet", "Leda och lära i tekniktäta  god vinning att arbeta digitaliserat om vi lyckas möta alla elever på detta sätt.
Mölletoftaskolan malmö

Skolverket moduler digitalisering

Inom varje modul får du läsa texter och se på filmer, göra ett lektionsupplägg, testa lektionsupplägget i klassrummet samt reflektera med kollegorna hur lektionen gick. Skolans digitalisering handlar om att öka kvaliteten i undervisningen. Där har rektor, skolchef och huvudman en central roll. Här får du kunskap om vilka förändringar som är aktuella och vad de innebär för din verksamhet. Nationell strategi för skolans digitalisering Nätikett (socialt samspel på nätet) Textarbete i digitala miljöer Det nya digitala medielandskapet Kränkningar på nätet Strategi för lärande i en digital värld (lokal strategi) Multimodalitet Prioriterade områden i undervisningen • Förstå hur digitalisering påverkar individer och samhälle Ämnesdidaktiska moduler jessika.paulsson@skolverket.se anette.holmqvist@skolverket.se.

Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram kan huvudmän, förskolor och skolor utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna.
Sap car warranty


Lärportalen – fortbildning via nätet – AVISTAblogi – AVIbloggen

möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor med hjälp av moduler i språk-, läs- och skrivdidaktik. Chefer och specialister, Skolverket.

Nya moduler hösten 2018

Ni hittar allt material genom att klicka här!

moduler för lärarfortbildning. Läslyftet är exempelvis uppbyggt enligt denna modell.