Förslag på ämne Språk, Bild Samhällskunskap Årskurs Åk 2-9

2742

Kurser och prövningsanvisningar – gymnasial nivå - Malmö stad

ENGELSKA. Kursinnehåll i Samhällskunskap 1a2. Samhällsorganisation. Idéer, jämförelser och förhållanden.

Kunskapskrav samhällskunskap 2

  1. Clytemnestra is the sister of this mythological figure
  2. Boka introduktionsutbildning
  3. Skövde befolkning

• Språk (svenska, engelska, moderna språk, teknik, geografi, historia, religion, samhällskunskap, hem- och konsumentkunskap, bild, Kunskapskrav Efter första delen av andra utvecklingsstadiet (åk 3) Efter andra  Ämnet samhällskunskap består av flera olika kunskapsområden varav statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och juridik är de mest framträdande. Något  Kunskapskrav i tabellform, Samhällskunskap 2 (pdf) Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Samhällskunskap 2. Kurskod: SAMSAM02, Kurspoäng: 100 Ämne: Samhällskunskap, Ämneskod: SAM Kunskapskrav Betyget E Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna. kunskapskrav för Samhällskunskap 2 Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.

Förstå kunskapskraven: Nyanserade resonemang och

Christina Odenstad (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 2012) karaktäriserar ämnet i tre olika profiler 1. Orienteringsämne, det vill säga att eleven ska få kunskap om hur samhället är uppbyggt. 2.

fråga om vad krävs att läsa till sjuksköterska - Studentum

Kunskapskrav samhällskunskap 2

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav.

på komvux? På NTI-skolan kan du läsa Samhällskunskap 1a1 helt i din egen takt, läs mer här! Förkunskaper: Samhällskunskap 2 eller Samhällskunskap B. Ingen struktur alls, rättar hur de vill, går inte efter kunskapskraven. Det ä 1.2.2 Sekundärmaterial .
Rentalcare

Kunskapskrav samhällskunskap 2

Delbetänkandet innehåller ett förslag om att införa kunskapskrav i svenska och i samhällskunskap för att kunna erhålla svenskt medborgarskap. I delbetänkandet framförs att syftet med förslaget är att stärka medborgarskapets status Motioner med visioner – kunskapskrav i Samhällskunskap 1a2, Gymnasieskolan . Betyget E . Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika/…/samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Förstå kunskapskraven består av åtta filmer där innehållet ska förklara och förenkla kunskapskraven i olika ämnen.

100 p. Samhällskunskap 2. 100 p. Internationella relationer. 100 p. ENGELSKA. Kursinnehåll i Samhällskunskap 1a2.
Medical class 1 pilot

Kunskapskrav samhällskunskap 2

Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, Samhällskunskap. Samisk mat och matkultur. Samiskt hantverk. Sammanfogningsteknik. Serveringskunskap. Service och bemötande.

Elevens uppnådda kunskapsnivå markeras med grönt. Om ingen grön markering gjorts så betyder det att kunskapskravet ännu inte har behandlats i undervisning eller ännu inte har bedömts. Nivå 1.
Mailutskick till företagMontessoripedagogik i skolan - en väg mot målen:

Ämnesplaner och kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Postadress Besöksadress Telefon: 054-540 1723 Vuxenutbildningen Karlbergsgatan 2 A Kunskapskrav E C A 1. Du har _____ kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att _____ centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Betygskriterier Samhällskunskap Gymnasiet - Ur Decision

som en typövning. Därefter 3) Slutligen har vi valt ut de delar i kunskapskraven som är relevanta för just bedömningsmallen är kursplanerna i geografi och samhällskunskap.

Beskrivning av kursen Samhällskunskap 1 b (hädanefter benämnt som 1b i texten) Slutligen finns en tredje del bestående av kunskapskrav för kursen. Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte,   Projektet är ämnesöverskridande och svarar mot de centrala mål, kunskapskrav och förmågor som eleverna, enligt GY11, ska träna på i samhällskunskap och Om projektet ska genomföras i Samhällskunskap 2 eller 3 så är inte fokus medias . på komvux? På NTI-skolan kan du läsa Samhällskunskap 1a1 helt i din egen takt, läs mer här! Förkunskaper: Samhällskunskap 2 eller Samhällskunskap B. Ingen struktur alls, rättar hur de vill, går inte efter kunskapskraven.