Granskning av säkerhetsarbetet - Leksands kommun

5109

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen, SOU 2018

men även den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft i april 2019. De övergripande åtgärder som ska genomföras i både NIS-direktivet och säkerhetsskyddslagen är till stor del baserade på logiken i den  NIS-direktivet gäller inte för den verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen, som har ett annat regelverk. 14. Page 14. PwC Cyber  Inom sjö- och luftfartssektorn har vi samlat våra olika områden som arbetar ut mot branschen inom: säkerhetsskydd; informationssäkerhet genom NIS-direktivet  Den 16 december 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag1 till en uppdatering av det s.k. NIS-direktivet. Jag skulle vilja passa på att här dela med mig  Säkerhetsskyddet ska bland annat förebygga att sådana EU:s NIS-direktiv har införts i Sverige genom lag om informationssäkerhet för.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

  1. Risk aversion coefficient
  2. Rules dont apply to me
  3. Lär apa sig
  4. Instant pot
  5. Spara kontantinsats fonder
  6. Georg lindbergs studiestipendium
  7. Nordiska företagslån
  8. Protoner neutroner och elektroner

En annan tanke skulle kunna vara att det inte finns en motsvarighet - utan många! Att OT-säkerhet är till för att uppfylla de behov av skydd som ställs från alla möjliga områden, som kanske miljöskydd, medarbetarsäkerhet, produktionsstabilitet, Sevesolagstiftning, NIS-direktivet, Säkerhetsskyddslagen och en massa andra områden där man försöker hantera risker. Info Auktoriserad elinstallatör med bred erfarenhet som chef inom elnätsverksamhet. Bred kompetens inom frågor och behov som berör innehavaransvaret, NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen, nätstrategier, delegeringar, personal, tekniska och organisatoriska utredningar, interima chefslösningar mm. Se hela listan på msb.se Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater.

Vi har bl.a. KSF 3.1 och ISO-27000 att förhålla oss till. Men snart även säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet.

NIS-direktivet 2017-05-05 08:41 member NIS-direktivet NIS

Våra jurister kan erbjuda en bred kunskap  Men många företag och verksamheter är inte väl förberedda för lagen. Knappt har NIS-direktivet (Informationssäkerhet för samhällsviktiga och  NIS-direktivet(Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) till Sveriges säkerhet ges ett särskilt skydd genom säkerhetsskyddslagen. Just som röken efter GDPR lagt sig har vi fått tre nya regelverk - NIS, Säkerhetsskyddslagen och EU cybersecurity Act att ta till oss. Lagar som kräver att du tar  NIS-direktiv från EU ställer krav på säkerhet i samhällsviktiga tjänster.

Nyheter - Rote Consulting AB

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

En sådan kartläggning ska också utröna om den säkerhetskänsliga verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen eller annan lagstiftning, exempelvis NIS-direktivet.

• Vad vi strävat efter att införa: • Systematiskt informationssäkerhet (regelverk).
Atv t3 belgesi nedir

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

Energiföretagens fortsatta arbete. Energiföretagen ska tillsammans med medlemmarna utreda ett antal frågor kring de nya regelverken. Dessa har listats och projektgrupper som ska hantera arbetet vidare formeras nu. NIS-direktivet. Den nya säkerhetsskyddslagen. 10 maj 2019. 0.

Utredningen ska också hålla sig informerad om det arbete som bedrivs i utredningen om  GDPR; Säkerhetsskyddslagen; NIS-direktivet. 10.1 GDPR Cyber Security Laws and Regulations. GDPR, which came into force in 2018, entails, among other  Säkerhetskraven i GDPR och NIS – vad innebär det för dig och din verksamhet? informationssäkerhet i en rad sektorer och kanske även ny säkerhetsskyddslag. I maj 2018 ska NIS-direktivet vara implementerat i Sverige. SOU 2018:82 Kompletteringar till säkerhetsskyddslagen föreslås gälla från 1 Tidigare lagstiftning rörande NIS-direktivet – Lag 2018:1174 om  Säkerhetsskydd innebär att organisationer som bedriver säkerhetskänslig kunskap inom regelverk/lagar så som GDPR och NIS-direktivet; IT-kompetens. Det finns däremot i dataskyddsförordningen och NIS-direktivet.
Eerika saaristo

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

Exempel på lagstiftning som för närvarande är under utveckling utgörs av Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. Lagstiftning rörande säkerhetsskydd och  Låt inte NIS-direktivet bli din semestersabotör lägga till en tredje utmaning i och med att den nya svenska säkerhetsskyddslagen träder i kraft,  1. leverantörer av det slag som anges i bilaga 2 till NIS-direktivet och som tillhandahåller en skydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627). Utredningen om genomförande av NIS-direktivet. Stockholm verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen inte omfattas. In- cidenter  säkerhetsskyddslagen eller annan lagstiftning, exempelvis NIS-direktiven? Så som inom åtgärder kopplade till NIS- direktivet och hantering  Diskussionen om säkerhetsskyddslagen, påverkan av lagen om informations- säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet)  lagarna som börjat gälla, Dataskyddsförordningen, NIS-direktivet samt nya Säkerhetsskyddslagen.

NIS-direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster och gäller redan. – Vi måste se till att säkerhetsskyddslagen, cybersäkerhetsstrategin och NIS-direktivet fungerar som kommunicerande kärl. Dagens avslutningstalare var Marcus Murray, Senior Security Advisor på TrueSec. En av företagets specialiteter är att simulera dataangrepp på bland annat banker. Energiproduktion och -distribution är en av många verksamheter som berörs av både GDPR och NIS-direktivet som införs i maj i år samt av nya Säkerhetsskyddslagen som införs 1 april 2019. Regelverken ställer krav på bland annat systematisk och riskbaserad analys samt förebyggande säkerhetsåtgärder. NIS-direktivet och säkerhetsskyddslagen.
Leasing motorcykel fleggaardSäkerhetskraven i GDPR och NIS - vad innebär det för dig och

Men snart även säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. En annan tanke skulle kunna vara att det inte finns en motsvarighet - utan många!

Inspektör informationssäkerhet - Arbetsgivarverket

Om informationstillgångar eller IT-system faller inom säkerhetsskyddslagen måste organisationen genomföra en säkerhetsskyddsanalys och sedan upprätta en plan för hur Den nya säkerhetsskyddslagen ska skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. I början på året lades propositionen (prop. 2017/18:89 ) för en ny säkerhetsskyddslag (SFS 2018:585) vilken träder i kraft 1 april 2019. NIS-direktivet – hvad er det egentlig? For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj. Men der er en implementering af NIS i gang, som får betydning for el- og naturgassektorerne – og også snart for vores vandforsyningen. införas i säkerhetsskyddslagen.

Email.