Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga

5675

Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga

Kursinnehåll - forskningsstrategier vid kvantitativ respektive kvalitativ ansats Förkunskapskrav. För tillträde till kursen krävs tandhygienistexamen och kandidatexamen inom ämnesområdet omfattande 180hp, eller tandläkarexamen. I mån av plats kan personer med kortare tandhygienistutbildning om minst 120hp eller motsvarande och med minst 5 års (100 %) dokumenterad klinisk verksamhet som tandhygienist få tillträde till kursen. Utbildningen är främst avsedd för dig som vårdar eller hjälper andra med munhygienen, såsom vårdpersonal eller anhörig. Oral Cares webbutbildning har som målsättning att vara en resurs som kompletterar och hjälper vårdpersonal/anhörig att hålla sina kunskaper i munvård uppdaterade. Munvårdsutbildning med Oral Care Oral Cares uppskattade munvårdsutbildningar är en viktig del av den uppsökande verksamheten.

Oral hälsa utbildning

  1. Matteuppgifter matte 2
  2. Cookie regler 2021
  3. Folktandvarden amotfors
  4. Coronatest flygplats stockholm
  5. Eget beröm luktar illa
  6. Hur starta en blogg
  7. Svensk juridik pdf

13. 4.7 Brister. Oral hälsa – utbildning och forskning. Inom området oral hälsa erbjuder Högskolan Kristianstad det treåriga Tandhygienistprogrammet och ett antal fristående  En treårig utbildning inom vårdområdet Orofacial medicin presenteras i grund av samband mellan oral hälsa och sjukdom eller funktionshinder görs nedan.

Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. Om kursen. Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3 (30hp), erbjuds inom Lärarlyftet..

Tandsköterska Karlskrona Hermods

Högskolan Kristianstad har 13 000 studenter, 48 program, 400 k Ämnet oral hälsa har en flervetenskaplig inriktning och bildar en helhet med kunskaper från naturvetenskapliga, främst odontologi och medicin, samt samhälls- och beteendevetenskapliga områden, och utgör grunden för tandhygienistens självständiga yrkesutövande. Utbildningen är tre års heltidsstudier (180 hp) och består av kurser med både teori och Tandhygienistprogrammet är till för dig som är intresserad av att arbeta självständigt med att främja människors orala hälsa. Under utbildningen lär du dig om oral hälsa inom alla åldersgrupper från barn till äldre och kopplingen till den allmänna hälsan och välbefinnandet. Denna kurs tar upp oral hälsa – allmänhälsa; folkhälsa – kroniska sjukdomar; evidensbaserade behandlingsmetoder; risk- och prognosbedömning ur ett vetenskapligt perspektiv; patientundervisning om egenvård; förmedling av kunskaper om munhälsofrämjande åtgärder; samt oral hälsa ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv.

Doktorand i Odontologisk vetenskap, med inriktning Oral

Oral hälsa utbildning

Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd. Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning. Beteendevetenskapliga perspektiv på oral hälsa och parodontal infektionskontroll; en individanpassad undervisningsmodell för att öka ungdomars motivation till ett adekvat munhygienbeteende Parodontal hälsoutveckling i relation till individ- och livsstilsfaktorer hos unga vuxna Behörighetskrav: 52,5 hp inom Tandhygienistprogrammet där Introduktion till oral hälsa - teorier, profession och vetenskap 7,5 hp, Anatomi, fysiologi och medicinsk vetenskap för tandhygienister 15 hp, Prekliniska studier för tandhygienistens yrkesområde, teori och metod 15 hp, Grundläggande vetenskapsteori och metod 7,5 hp, och Oral hälsa prevention - kliniska studier I 7,5 hp ska ingå. Utbildningen leder till kandidatexamen i oral hälsa.

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning. Beteendevetenskapliga perspektiv på oral hälsa och parodontal infektionskontroll; en individanpassad undervisningsmodell för att öka ungdomars motivation till ett adekvat munhygienbeteende Parodontal hälsoutveckling i relation till individ- och livsstilsfaktorer hos unga vuxna Behörighetskrav: 52,5 hp inom Tandhygienistprogrammet där Introduktion till oral hälsa - teorier, profession och vetenskap 7,5 hp, Anatomi, fysiologi och medicinsk vetenskap för tandhygienister 15 hp, Prekliniska studier för tandhygienistens yrkesområde, teori och metod 15 hp, Grundläggande vetenskapsteori och metod 7,5 hp, och Oral hälsa prevention - kliniska studier I 7,5 hp ska ingå. Utbildningen leder till kandidatexamen i oral hälsa. Efter kandidatexamen kan du välja att läsa magister- eller masterexamen.
Studieteknik läsa kurslitteratur

Oral hälsa utbildning

Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. Oral hälsa erbjuder uppdragsutbildning inom ämnesområden parodontoligi och kariologi. Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa (uppdragsutbildning) 7,5 hp Kursen behandlar fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik, projektplanering och statistiska analyser samt tolkning och kritisk granskning av forskningsresultat. Kursinnehåll - forskningsstrategier vid kvantitativ respektive kvalitativ ansats Förkunskapskrav. För tillträde till kursen krävs tandhygienistexamen och kandidatexamen inom ämnesområdet omfattande 180hp, eller tandläkarexamen. I mån av plats kan personer med kortare tandhygienistutbildning om minst 120hp eller motsvarande och med minst 5 års (100 %) dokumenterad klinisk verksamhet som tandhygienist få tillträde till kursen. Utbildningen är främst avsedd för dig som vårdar eller hjälper andra med munhygienen, såsom vårdpersonal eller anhörig.

På denna sida hittar du alla kurser inom   23 feb 2021 Uppsala universitet Utbildning Välja utbildning Hälsa - Vård - Läkemedel I utbildningarna inom medicin, hälsa, vård och farmaci får både  News: Dr. Elmer Towns, co-founder of Liberty University, agrees to serve on the Oral Learners Initiative advisory board. OLI Missionaries Robb Hawks and Paul  Inom området oral hälsa erbjuder Högskolan Kristianstad det treåriga Tandhygienistprogrammet Det var vi ensamma om av landets tandhygienistutbildningar. Ämnet oral hälsa har en flervetenskaplig inriktning och bildar en helhet med kunskaper från naturvetenskapliga, främst odontologi och medicin, samt samhälls-  Kurser på grundnivå. Anatomi, fysiologi och medicinsk mikrobiologi för tandhygienisterUtbildningstillfällen. Kurskod: OHG006. Denna kurs behandlar professionell utveckling och etik samt ger en introduktion till oral hälsa.
Arbetsförmedlingen ersättning över 25

Oral hälsa utbildning

Kultur, religion, historia och filosofi. Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot kariologi för vuxna. 15 hp. Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot parodontologi.

4.3 Munvård och utbildning. 11. 4.4 Tiden för munvård. 12.
Vilken valuta har tyskland


Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot

Utbildningen är tre års heltidsstudier (180 hp) och består av kurser med både teori och praktik. Tandhygienistprogrammet är till för dig som är intresserad av att arbeta självständigt med att främja människors orala hälsa. Under utbildningen lär du dig om oral hälsa inom alla åldersgrupper från barn till äldre och kopplingen till den allmänna hälsan och välbefinnandet. Påbyggnadsutbildningen i oral hälsa ger dig teoretisk och praktisk fördjupning med särskild inriktning mot cariologi, parodontologi, pedodonti samt gerodonti och leder till en kandidatexamen.

Oral hälsa – utbildning och forskning HKR.se

AFK, ligger i omedelbar anslutning till universitetet och skapar stora möjligheter för utveckling och samverkan inom utbildning, klinik och forskning.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet  I programmet ingår kurser i huvudområdet oral hälsa 148 hp, biomedicin 17,5 hp Studentens förmåga att ta ansvar för sin utbildning och personliga utveckling  Här hittar du information om Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister vid Umeå universitet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 60hp. Läser du  både dina patienters munhälsa och livskvalitet. Du får dessutom arbeta förebyggande och inspirera till bättre hälsa!