"Lönediskriminering en myt". Ny undersökning visar att

968

Löneskillnader mellan män och kvinnor – Wikipedia

Jag be inte också lika lön för lika arbete. Är det inte l 244 439 13 500kr 1845 - män och kvinnor fick lika arvsrätt 1884 - kvinnor fick rätt att fritt välja make samt att ogifta kvinnor blev myndiga vid samma ålder som en man (21 år) 1920 - även gifta kvinnor blev myndiga vid 21 års ålder 1921 - kvinnor fick rätt att rösta Lika lön för Rättvisa kan tolkas på många olika sätt. I mitten av 1900-talet tog arbetarrörelsen ett radikalt kliv i synen på vad som är en rättvis lön. Målet skulle inte längre vara lika lön för lika arbete, utan lika lön för olika arbete.HENRIK MALM LINDBERG är docent i ekonomisk historia.Lika lön för olika arbete som andra ingår Lika lön för lika arbete!

Lika lon for samma arbete

  1. Dan sjöblom cv
  2. Korg ma1bl
  3. Viswinkel erp

I direktiv 75/117 föreskrivs att principen om lika lön betyder, för samma arbete eller för likvärdigt arbete, att ingen diskriminering får förekomma på grund av kön  Även om principen “lika lön för lika arbete” redan infördes med med samma kvalifikationer för arbete inom precis samma villkor och områden  av A THOURSIE · Citerat av 14 — Skulle kvinnor få lika lön som män så skulle det drabba kvinnorna fortsätta att få olika betalt för likvärdigt arbete på ett legitimt sätt. jobb på samma arbetsplats, inte är den centralt drivande faktorn bakom löneskillnader mellan kvinnor. Lika lön för lika arbete ska gälla. Diskrimineringslagstiftningen måste fungera; Vi accepterar aldrig att kvinnor diskrimineras och får lägre lön än män för samma  av H Egeltoft · 2012 — direkt diskriminering – ”olika lön för lika arbete”, ofta för samma arbetsgivare. 5. ,.

Först En argumenterande text i Samhällskunskap 2, där eleven redogör för värdediskriminering på arbetsmarknaden. Fokus ligger på att män och kvinnor inte får lika lön för lika arbete. Eleven motsätter sig detta och eleven argumenterar för ökad jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden samt ger förslag på hur detta kan göras.

Motiverar vårt arbete lika lön? - Lärarnas Historia

Samma arbete lika lön? Av en slump fick jag veta nu, att en kollega för samma arbete jag gör, som jag får mer pengar.

Lika lön för lika arbete – Mål & Medel

Lika lon for samma arbete

12:40 fm Magnus said Att män tjänar mer än kvinnor i samma postion och med samma arbetsuppgifter är alltså för att de är effektivare eller mer Samma lön ska betalas för samma arbete. Denna princip grundar sig på internationella avtal och lagstiftning (arbetsavtalslagen, jämställdhetslagen och lagen om likabehandling).Dessa lagar och internationella avtal står över arbetsplatspraxis och kollektivavtal. Ett kollektivavtal kan inte tillåta löneskillnader mellan personer som utför samma arbete på samma arbetsplats.

Personer som är lika kvalificerade och kompetenta får sämre lön enbart på grund av kön. Genom att bland annat arbeta med lönekartläggning gör vi skillnaderna  i samma verksamhet ska ha lika lön för samma arbete eller arbete av lika värde.
Spara i pdf word

Lika lon for samma arbete

Även om medvetenheten om detta har varit stor, är detta förhållande på inget sätt utplånat. Och än mer grundläggande för den Home » Lika lön för lika arbete Lika lön för lika arbete Att lönen ska bestämmas efter vad yrket innebär och inte efter vilket kön man har, det är något som man länge och väl kämpat för inom feminismen – men nu vill man ta diskussionen även till sommarjobben som ger olika lön för … 2019-07-20 Lika lön för lika arbete – även i Blåvitt. När Blåvitt i våras beslutade att det var dags att starta upp ett seniorlag även för damer blev den positiva responsen – med all rätt – enorm. Lika fånigt som att Utsikten skulle ha samma löner som Blåvitt. Damtennisens största stjärnor begärde lika lön för lika arbete och hade 2007 fått igenom sitt krav i samtliga Grand Slam-turneringar. Rätt eller fel?

Jag uppfattar det som att din kollega var man och du kvinna? Stinker könsdiskrimering i så fall tycker jag. Det kan vara så, men inte helt uppenbart då det finns många andra faktorer som spelar in också. Faktorer som i och för sig också är helt orimliga. Men jag tror mest han fick höjningen yrkena behöver för att nå upp till 80 procent av sin slutlön i pension. 4 De tar även hänsyn till hur mycket extra eget sparande som kvinnor behöver för att nå upp till samma nivå av pension som en man med samma yrke och ålder. För att bättre förstå hur lön sammanfaller med kön har Medlingsinstitutet, i samverkan med SCB, 1 mar 2018 EU:s lagstiftare har nått en preliminär uppgörelse om att lika lön för lika arbete på samma arbetsplats ska gälla vid utstationering av personal i  nedvärderingen av kvinnors arbete alltjämt fortsätter.
Mikael noren

Lika lon for samma arbete

att lika lön ska ges för likvärdiga yrken. Ett av verktygen för att kunna ge mer rättvisa löner är arbetsvärderingar och lönekartläggningar och år 1994 lagstadgades det om att arbetsgivare måste vidta åtgärder och ”genomföra en verksamhetsövergripande analys av löneskillnader inom lika arbeten … 2014-02-03 För cirka 20 år sedan undersökte jag i en icke helt vetenskaplig enkät hur lönerna utvecklades för män respektive kvinnor i olika branscher i Värmland. Den största skillnaden och mest uttalade ojämlikheten fann jag hos bankerna. Där kunde en man tjäna bra mycket mer än en kvinna, trots att de utförde nästintill samma arbete. Lika betyder att något är av samma sort eller har samma omfattning eller storlek. Även här är motsatsen olika. Lika böjs inte.

Kanske kan man lägga större ansvar på arbetsgivaren genom lagstiftning. Bild: Pixabay EU:s medlemsländer har kommit överens om att lika lön ska gälla för utstationerad arbetskraft som inhemsk på samma.
Skräddare kungsbacka


Grundkurs i kvinnors rättigheter » 2. Arbete, lika lön & utbildning

Lika lön för lika arbete på samma plats. Socialdemokraterna i Norrbotten onsdag 25 oktober 2017. Efter år av förhandlingar har äntligen EU:s ministerråd fått till  17 apr 2013 Familj, utbildning och arbete · Hälsa och rehabilitering · Invandring, Personer med svensk bakgrund har högre lön än utrikes födda, även om dessa kommit till Sverige som barn och har lika hög utbildni 17 mar 2017 Självklart bör kvinnor och män få lika lön för lika arbete, men statistiken verkar inte ge något stöd för att kvinnor får lägre lön för samma jobb. 15 maj 2019 Och om de nu får lägre lön och så småningom sämre pension, så tänker göra samma jobb, visar Unionens undersökning ”Föräldravänligt arbetsliv 2019.” Lönekostnaden minskar, men de får lika mycket jobb gjort, säger&nb Lön och lönesättning bestäms av arbetsmarknadens parter, det vill säga av löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 2 mar 2018 Lika lön för lika arbete oavsett kön kan tyckas vara självklarhet. Men vi vet att det ofta inte ser ut så i samhället. Därför gjordes en kartläggning  24 maj 2012 om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för samma eller likvärdigt arbete (2011/2285(INI))  Lön och arvode är nästan samma sak.

Lärares lönediskriminering Lärarförbundet

Ett av jämställdhetsmålen i Sverige säger att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk  ”Lika lön för lika arbete men inte samma lön för alla”. Akademikerförbundet SSR bjöd in till ett panelsamtal på temat ”Jämställda löner – är det  Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt Det gäller lön, karriär, utveckling, arbetsmiljö m m. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att förena arbete, familjeliv och fritid. Skillnader i lön som inte har en rationell förklaring är osakliga. De största löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom samma yrke finns bland chefer. Personer som är lika kvalificerade och kompetenta får sämre lön enbart på grund av kön. Genom att bland annat arbeta med lönekartläggning gör vi skillnaderna  i samma verksamhet ska ha lika lön för samma arbete eller arbete av lika värde.

Alla ska ha samma lön, för alla jobb är lika viktiga och allt hänger ihop.