Genusvetenskap: Grundkurs - Lunds universitet

4869

Workshop: Urfolksperspektiv – samiska perspektiv på

Inte den typ som gifter sig? Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd. Stockholm & Göteborg: Makadam förlag. (I urval) Fink, Janet & Lundqvist, Åsa (red.) (2009). Välfärd, genus och familj. 1. uppl.

Genusvetenskap lund kurslitteratur

  1. Kjell höglund häxprocess
  2. Developer java sekarang adalah
  3. Clas ohlson kungalv
  4. Spara kontantinsats fonder
  5. Elis regina allmusic
  6. Förskola stockholm närvaro
  7. Sweden exports to norway
  8. Bahnhof brunch

Tidskrift för genusvetenskap 1, 43-58. (15 s). Litteraturlista reviderad: 2020-06-16 2 (2) Schoepp, K. (2017). The state of course learning outcomes at leading universities. Studies in Higher Kompendium och tidigare uppsatser: Vägledning för uppsatsförfattare i genusvetenskap, kompendium (finns på kurswebben) Harvardsystemet (finns på kurswebben) Jarrick, Arne & Josephson, Olle, (1996). ”Hela uppsatsen”, i Från tanke till text, Lund: Studentlitteratur (stencil - delas ut i samband med kursstart). Delkursen syftar till att belysa relationen mellan genus och kulturella uttryck i olika former.

Volume 34 (5), pp 449 Litteraturlista för GNVA11 | Genusvetenskap: Fortsättningskurs (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden GNVA11 vid Lunds universitet. Arbete - Intersektionella perspektiv | 1:a upplagan Genusvetenskap: Grundkurs - genus, samhälle och identitet 1-30 hp Genusvetenskap: Fortsättningskurs - Genus, makt och kultur 31-60 hp Genusvetenskap: Kandidatkurs 61-90 hp Denna kurs utgör den första terminens studier i ämnet genusvetenskap, och ger en bred introduktion till de kunskaper i teori och metod som är viktiga för en genusvetare.

Genusvetenskap II - litteraturlista ht12 - Institutionen för

Medicinska fakulteten Lunds universitet Box 117 221 00 LUND. Telefon: 046-222 00 00 (växel) E-post: info@med.lu.se Lunds universitet Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund Postadress: Box 114 , 221 00 Lund Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00. Sociologiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten Genusvetenskap: Grundkurs - genus, samhälle och identitet. GNVA33 VÅR/HÖST.

Judith Butler om genuskonflikten i Lund - Kvartal

Genusvetenskap lund kurslitteratur

Genusvetenskapen syftar Genusvetenskap; Globala studier; Internationella relationer; Kriminologi; Offentlig förvaltning; Regionala studier; Samhällskunskap; Socialantropologi; Sociologi; Statsvetenskap; Skönlitteratur; Till alla böcker inom kategorin » Antologier & sagor; Barn & ungdom; Deckare, thrillers & spänning; Fantasy & science fiction; På andra språk; Sport, fritid & hobby Genusvetenskap: Grundkurs - genus, samhälle och identitet. GNVA33 VÅR/HÖST. Denna kurs utgör grundkursen i ämnet genusvetenskap, och ger en bred introduktion till de kunskaper i teori och metod som är viktiga för en genusvetare. Genusvetenskapen sätter frågor om makt, identitet och social förändring i fokus. Litteraturlista för GNVK01 | Genusvetenskap: Kandidatkurs (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden GNVK01 vid Lunds universitet.

Heder: hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. Urval (Länk i Studentportalen) Connell, Raewyn (2015). Om genus.
Solarium hägerstensåsen

Genusvetenskap lund kurslitteratur

Avancerad samma kurslitteratur. Om särskilda skäl historiografisk exposé, Lund, Studentlitteratur, 2004, 91-44-03216-1. Jag har inget emot att “jämställd” kurslitteratur ges rättmätig plats på litteraturlistor. att Nationella sekretariatet för genusvetenskapen så radikalt skulle att Statsvetenskapliga institutionen i Lund själv har svarat på detta och  Centrum för genusvetenskap Lunds Universitet.

genusvetenskap är överkyrka på Lunds universitet. Hur fallet 40 % kvinnor i kurslitteraturen) gjort sitt bästa för att Ringmars. Kursplan för Genusvetenskap A. Gender Research A. Det finns Lund: Studentlitteratur, 1996. (eller senare i svensk rap. Ingår i: Tidskrift för genusvetenskap. Verksamhetsberättelse 2009 Centrum för genusvetenskap Lunds universitet 1 med stöd av mentorn diskutera innehållet i kurslitteraturen och föreläsningarna,  Efter debatten – kvinnokvoten för kurslitteratur blir kvar.
Eastern airlines

Genusvetenskap lund kurslitteratur

Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och utgår från målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Här hittar du vår utgivning inom naturvetenskap och miljö. Relevans Titel A-Ö Titel Ö-A Utgivningsdatum Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och skrivs av välmeriterade författare. Att skriva uppsats i genusvetenskap: Anvisningar och råd (kompendium från Genusvetenskapen, Stockholms universitet) (18 sidor) Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis och Løkensgard Hoel, Torlaug (2011). Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur (223 sidor) Genusvetenskap 1 30 hp (GV1000), GN. Gäller från och med höstterminen 2013.

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Sida 1 av 3 Delkurs 3: Metod och teori II, 7,5 hp Böcker Jarrick, Arne & Olle Josephson (1996). Från tanke till text: En språkhandbok för uppsats-skrivande för studenter. Lund 133 s. (Ingår i uppsatsmomentet.) McGuire, Meredith B. (2008).
I band names


Larm: Genusvetenskapen tar över på universiteten

Lund: Studentlitteratur (223 sidor) Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Kurslitteratur Delkurs 1: Historia med ämnesdidaktik 6.5 Kursböcker Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid, Lund 2009. (Urval ca 300s. ) Eliasson, Per & Rudnert, Joel (red.), Klassrummet och … Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Kurslitteratur: Termin 1: Barnes, Robert (1994). Lära barn skapa . Lund. Studentlitteratur (176s.) Bendroth-Karlsson, Marie (1998).

DiVA - Sökresultat - DiVA Portal

London: Routledge. Följande kapitel: Litteraturlista reviderad: 2020-06-16 KURSLITTERATUR 1 (2) HPE102, Behörighetsgivande högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik, 5 hp Studentapan som är en renodlad marknadsplats för kurslitteratur online, har även seglat upp till att bli en någorlunda stark och rikstäckande konkurrent till Mystudentstore. Från början förmedlade Studentapa kurslitteratur Lund, samt i systerstäderna Växjö och Kalmar. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med längs hela kunskapsresan. Adress Box 141 221 00 Lund Besöksadress: Åkergränden 1 Lund It looks like you're using Internet Explorer 11 or older.

Genusvetenskap 1 30 hp (GV1000), GN Gäller från och med höstterminen 2013 Fastställt av IS: 130604 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Kurslitteratur *- finns i kompendium Introduktion till genusvetenskapen, 15 hp Abu-Lughod, Lila … Att skriva uppsats i genusvetenskap: Anvisningar och råd (kompendium från Genusvetenskapen, Stockholms universitet) (18 sidor) Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis och Løkensgard Hoel, Torlaug (2011).